Przejdź do treści
info

Informacja Olej Opałowy

Szanowny Kliencie

Od 01.09.2019 r. zmieniło się obowiązujące prawo.

(Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw -  Dz.U. 2019 poz. 1556)

 

W okresie przejściowym od 01/09/2019 do 31/03/2020 r. wymagane:

  1. założenie konta na PUESC (konto rozszerzone dla podmiotów gospodarczych wymagane od 01.02.2020, dla osób fizycznych wskazane) https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient 
  2. dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU i uzyskanie statusu Zużywającego Podmiotu Opałowego https://puesc.gov.pl/sent-oil  
    Po zakończeniu okresu przejściowego od 01/04/2020 r. wymagane:
  3. zamykanie każdego zgłoszenia przewozu oleju oraz składanie oświadczeń o przeznaczeniu oleju tylko i wyłącznie elektronicznie przy dostawie

https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-przewoz

Szczegóły www.puesc.gov.pl  oraz www.petrol.pl 

Pomoc Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych dostępna: 

e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl, tel: +48 33 483 20 55

 

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest:Petrol Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 90 email: rodo@petrol.pl