Przejdź do treści
info

Potwierdzenia dostawy oleju opałowego – zamykanie zgłoszeń SENT

Jeżeli jesteś osobą fizyczną albo podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej i jesteś zużywającym podmiotem olejowym (ZPO), to dostawę paliwa opałowego możesz potwierdzić zamykając zgłoszenie SENT:

  • wprowadzając KOD TRANSAKCYJNY, np. w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie komórkowym kierowcy, który przywiózł olej, albo 
  • na Portalu PUESC
  • albo w aplikacji mobilnej SENT-DOSTAWY.

Dla tych osób/podmiotów wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC – wymaga to założenia konta prostego na PUESC,  

Jeżeli jesteś osobą fizyczną albo podmiotem, który prowadzi działalność gospodarczą i jesteś zużywającym podmiotem olejowym (ZPO), to dostawę paliwa opałowego możesz potwierdzić zamykając zgłoszenie SENT:

  • na Portalu PUESC albo
  • w aplikacji mobilnej SENT-DOSTAWY
  • albo wprowadzając KOD TRANSAKCYJNY, np. w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie komórkowym kierowcy, który przywiózł olej.

W przypadku zamykania zgłoszeń SENT na Portalu PUESC albo w aplikacji mobilnej SENT-DOSTAWY – konieczny jest zaawansowany poziom dostępu do PUESC, z zarejestrowaną reprezentacją w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU

W przypadku zamykania zgłoszeń SENT z wykorzystaniem KODÓW TRANSAKCYJNYCH – wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC – wymaga to założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła  

Pamiętaj!

Kody transakcyjne pobierz ze swojego konta na PUESC, Portalu Podatkowym lub w urzędzie skarbowym.

Kody transakcyjne nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym.

Kody są przeznaczone do potwierdzania dostarczenia do ciebie oleju opałowego.

Pełna informacja – www.puesc.gov.pl

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest:Petrol Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 90 email: rodo@petrol.pl