Przejdź do treści

Klauzula Informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez

PETROL Sp. z o.o.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PETROL Sp. z o.o. , z siedzibą : 55-080 Kąty Wroclawskie, ul. 1 Maja 90, KRS 0000107726, NIP 7550014519, REGON 530935128.
 2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez PETROL Sp. z o.o. prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
  PETROL Sp. z o.o., 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90 , rodo@petrol.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy PETROL Sp. z o.o., a innym podmiotem [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO].
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwuzłożonego na podstawie art. 21 RODO.
 5. W przypadku wskazania Twojej osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia zawartej pomiędzy PETROL Sp. z o.o., a Twoim pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy lub zamówienia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy lub zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
 6. Przetwarzanie Twoich danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
 7. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowały decyzje, które mogłyby wywołać wobec naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych. Korzystamy jednak ze specjalistycznej pomocy podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora, takich m.in. jak nasi serwisanci oprogramowania. Każdy z tych podmiotów związany jest z Administratorem odpowiednią umową powierzenia przetwarzania danych osobowych i umową poufności
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PETROL Sp. z o.o. stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.

 

Z poważaniem
Zarząd

PETROL Sp. z o.o.