Przejdź do treści
petrol

Informacja dt. użytkowania silników wysokoprężnych zasilanych olejem napędowym w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

Okres zimowy jest bardzo wymagającym czasem dla firm z branży paliwowej oraz ich klientów. Utrzymujące się niskie temperatury mogą powodować utrudnienia w poprawnej eksploatacji silników. Pragniemy przekazać Państwu podstawowe Informacje odnośnie jakości oleju napędowego oraz udzielić kilku wskazówek.
Jednym z podstawowych parametrów odpowiadających za jakość oleju napędowego, jest temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP). Zgodnie z obowiązującym w Polsce Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, dla okresu zimowego może wynosić maksymalnie -20°C. Oznacza to, że już przy takiej temperaturze mogą wystąpić poważne problemy z rozruchem i użytkowaniem pojazdu. W niskich temperaturach tj. już przy -9°C, czy -10°C następuje wytrącanie się kłaczków parafiny, co jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Kłaczki parafiny sedymentują (osadzają się) na dnie zbiornika paliwa, a także w przewodach i na filtrze paliwowym, co przy dłuższej eksploatacji pojazdu w niskich temperaturach może doprowadzić do zatkania filtru i unieruchomienia silnika. Problem z sedymentacją parafin może się nasilić po kilkudniowych eksploatacyjnych przestojach pojazdów. Należy również zwrócić uwagę na fakt, ż w zbiorniku paliwa znajduje się woda jako kondensat, która w postaci zamarzniętych kryształków lodu może w znaczny sposób przyczynić się do blokowania filtrów zamontowanych układach paliwowych.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek, należy stosować odpowiednią profilaktyki użytkowania pojazdów tj. odwadniać zbiornik paliwa, wymieniać filtry (czasokres wymiany jest uzależniony od przebiegu danego pojazdu i podawany jest w specyfikacji technicznej producentów), a w okresach utrzymywania się niskich temperatur unikać przestojów i w miarę możliwości garażować pojazdy.
 

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest:Petrol Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 90 email: rodo@petrol.pl