Przedkongresowe Spotkanie RSP

12.04.2016 r., w karczmie w Starym Oleśnie odbyło się Przedkongresowe Spotkanie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego.

Spółka Petrol została zaproszona do udziału w spotkaniu celem przybliżenia tematu obowiązujących uregulowań prawnych w temacie bezpieczeństwa zakupu paliw.